2821071946 6940774334 Κωνσταντίνου Μάνου 13 (Περιβόλια - Πελεκαπίνα), Χανιά Κρήτη kalormak@otenet.gr
hero image

Λιπαντικά Shell με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

Λιπαντικά Shell με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα {noPicture}
Η Shell ανακοίνωσε ότι ξεκινά να προσφέρει στους πελάτες της σε όλο τον κόσµο ένα νέο χαρτοφυλάκιο λιπαντικών µηδενικού αποτυπώµατος άνθρακα.

Καθώς οι απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 αυξάνουν συνεχώς, οι εταιρείες αναζητούν τρόπους να ανταποκριθούν στα όρια που έχουν τεθεί. Η Shell, αντιλαμβανόμενη τον σημαντικό της ρόλο σε αυτό, ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των λιπαντικών, εξερευνά μία σειρά λύσεων για την αποφυγή, τη μείωση και την αντιστάθμιση των εκπομπών ρύπων. Παράλληλα, επιδιώκει πάντα να συμβάλλει ώστε οι καταναλωτές και οι πελάτες της να επωφελούνται στο μέγιστο δυνατό από τα προϊόντα της.

Σε αυτά τα πλαίσια, η Shell παρουσίασε μία εκτεταμένη γκάμα λιπαντικών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Το χαρτοφυλάκιο αυτό καλύπτει προηγµέναc λιπαντικά κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων και βαρέων οχηµάτων, καθώς και βιοµηχανικά λιπαντικά.

Από επιλεγμένα μέλη των οικογενειών Shell Helix Ultra και Shell Rimula, έως ένα πλήθος βιομηχανικών λιπαντικών και γράσων, οι πελάτες της εταιρείας θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν προϊόντα ουδέτερα από τον άνθρακα.

 


 

Στον αγώνα για μείωση εκπομπών άνθρακα

Το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο carbon credits που βασίζεται στα περιβαλλοντικά Projects που συμμετέχει η Shell. Θα αντισταθμίσει τις εκπομπές CO2 από ολόκληρο τον κύκλο ζωής αυτών των προϊόντων. Ένας τέτοιος κύκλος περιλαμβάνει την προμήθεια των πρώτων υλών και την παραγωγή-διανομή των λιπαντικών. Επίσης μέρος του κύκλου, αποτελεί κι η χρήση των προϊόντων έως το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

 


 

   
   
Η Shell έχει θέσει ως στόχο να γίνει µία επιχείρηση ενέργειας µε µηδενικές εκποµπές άνθρακα έως το 2050 ή νωρίτερα.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι η πιο φιλόδοξη στο είδος της στη βιομηχανία λιπαντικών. Συνολικά, η Shell στοχεύει να αντισταθμίσει τις ετήσιες εκπομπές άνω των 200 εκατομμυρίων λίτρων προηγμένων συνθετικών λιπαντικών. Αναμένει να αντισταθμίσει περίπου 700.000 τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Αυτό ισοδυναμεί με την απομάκρυνση περίπου 340.000 αυτοκινήτων από τους δρόμους για 1 έτος.

Από το 2016, η Shell έχει μειώσει την ένταση άνθρακα της διαδικασίας παραγωγής των λιπαντικών της πάνω από 30%. Ταυτόχρονα, περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις ανάμιξης των λιπαντικών προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, η εταιρεία μειώνει τα απορρίμματα των συσκευασιών των προϊόντων της αυξάνοντας τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και αναζητώντας πιο βιώσιμες λύσεις συσκευασίας.
 
   
 
Πίσω, όμως, από τις απαιτήσεις για απόδοση, είναι πλέον όλο και περισσότερο αναγκαία η εξισορρόπηση της παραγωγικότητας με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αυτή προκαλεί. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις απαιτούν πλέον από τους προμηθευτές τους να παρέχουν περιβαλλοντικά βιώσιμες λύσεις, που τους διευκολύνουν να κάνουν με τη σειρά τους βιώσιμες επιλογές.

Απαντώντας σε όλες αυτές τις απαιτήσεις, η shell μελετά μία σειρά από πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην αποφυγή, τη μείωση ή την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2. Ταυτόχρονα, εργάζεται με τους πελάτες και συνεργάτες της, ώστε να βρίσκουν λύσεις που θα εξυπηρετήσουν τους δικούς τους λειτουργικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

 


 

   
   
   
  Το πιο πρόσφατο βήμα σε αυτό το ταξίδι είναι η διάθεση της γκάμας των λιπαντικών μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα.


Τα προϊόντα αυτά – πέρα από την ήδη γνωστή συμβολή τους στη μείωση ή αποφυγή των εκπομπών κατά τη λειτουργία τους- είναι πλέον περιβαλλοντικά ουδέτερα, χάρη στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο carbon credits φυσικής προέλευσης της Shell.
   
 
 
 
Πίσω