2821071946 6940774334 Κωνσταντίνου Μάνου 13 (Περιβόλια - Πελεκαπίνα), Χανιά Κρήτη kalormak@otenet.gr

Τα λιπαντικά Shell Rimula R2 Extra χρησιμοποιούν αποδεδειγμένα συνδυασμούς προσθέτων που αντιδρούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κινητήρα. Περιέχουν ενεργά διασκορπιστικά πρόσθετα ώστε να απομακρύνουν τη βρωμιά, διατηρώντας τον κινητήρα καθαρό. Το λιπαντικό Shell Rimula R4 L χρησιμοποιεί την τεχνολογία προσθέτων “Low-Saps” ώστε να προστατεύει κινητήρες χαμηλών εκπομπών καυσαερίων κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Παρέχει σημαντικές βελτιώσεις στην προστασία από τη φθορά, στον έλεχγο των επικαθίσεων και αντοχή στη διάτμηση στις υψηλές θερμοκρασίες σε σύγκριση με το προηγούμενο λιπαντικό. Το Shell Rimula R4 X έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τριπλή προστασία ωστε να βελτιώνεται η διάρκεια ζωής του κινητήρα και του λιπαντικού. Βοηθά στη μείωση της ανάγκης για συντήρηση και αυξάνει την αξιοπιστία των οχημάτων. Είναι κατάλληλο για τους περισσότερους πετρελαιοκινητήρες βαρέων εφαρμογών, για εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου. Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέων εφαρμογών εντός και εκτός δρόμου. Σχεδιασμένο με την τεχνολογία Dynamic Protection Plus της Shell, παρέχει εξοικονόμηση ενέργειας, άριστο έλεγχο της κάπνας και του ιξώδους και εξαιρετική προστασία ενάντια στη φθορά.Πλήρως συνθετικό λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες βαρέων εφαρμογών. Αποδεδειγμένο ότι παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα κατά της φθοράς και προσφέρει ενισχυμένη καθαρότητα των εμβόλων. Χαμηλές εκπομπές & Εξοικονόμηση στη συντήρηση.Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέων εφαρμογών. Σχεδιασμένο με την τεχνολογία Dynamic Protection της Shell, διασφαλίζει αξιόπιστη και σταθερή προστασία ενάντια στη φθορά και στις επικαθίσεις. Κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές πετρελαιοκινητήρων βαρέων εφαρμογών, παλιότερου εξοπλισμού, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου.Μονότυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέων εφαρμογών. Σχεδιασμένο με την τεχνολογία Dynamic Protection της Shell,  διατηρεί τα έμβολα και τα άλλα μέρη του κινητήρα καθαρά και παρέχει προστασία ενάντια στη φθορά και από τις επικαθίσεις  στον κινητήρα.Μονότυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέων εφαρμογών.  Η τεχνολογία Dynamic Protection διατηρεί τα έμβολα και τα άλλα μέρη του κινητήρα καθαρά, προστατεύει ενάντια στη φθορά και τις επικαθίσεις στον κινητήρα.Μονότυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέων εφαρμογών. Σχεδιασμένο με την τεχνολογία Dynamic Protection της Shell, διατηρεί τα έμβολα και τα άλλα μέρη του κινητήρα καθαρά και παρέχει προστασία ενάντια στη φθορά και από τις επικαθίσεις στον κινητήρα.